Metabolik Cerrahi

0 33

Obezite ameliyatlarından farklı olarak tip 2 diyabet hastalarına uygulanan cerrahi formüldür. İnce barsaklarımız sindirim ile ilgili birçok hormon salgılarlar. İnce barsakların üst kısımlarından insülin direncini artıran, aşağı kısımlarından ise insülin hassaslığını artıran hormonlar salgılanır. Bu hormonlar yiyeceklerimiz ince barsaklarda geldiği düzeye nazaran salgılanırlar. Lakin, son yüzyıldır insanların, bilhassa endüstrileşmiş toplumlarda, besine ulaşmaları daha rahat olmuştur. Birebir vakitte yiyeceklerimiz de daha işlenmiş durumdadır. Besinlerin işlenmiş olması sonucu ince barsakların son kısmına sindirilmemiş besin gelmemekte ve insülin hassasiyetini artıracak hormonlar salgılanamamaktadır. Bu nedenle toplumlarda tip 2 diyabet oranı artmaktadır. Bu ameliyatlarda ince barsağın insülin hassasiyetini artıran kısmı yer değiştirilerek ince barsağın üst kısmına alınmaktadır. Sonuç olarak ince barsakların yer değiştirilmesi sonucu oluşan hormonal değişimden faydalanılan bir ameliyat metodudur. Bu tip ameliyatlara metabolik cerrahi denmektedir.

2. Bu ameliyatlar kimlere yapılmaktadır?

2 türlü diyabet hastalığı vardır. Bedende hiç insülin salgılanmayan tip I ve insülin salgılandığı halde bedenin kullanamadığı tip II diyabetler. Tip 2 diyabette hatta olağandan fazla bile insülin salgılanır, fakat bu insülin hücrelere tesir edemez ve şeker hücre içine giremez. Böylelikle kanda şeker yüksek kalır. Tip II hastalarının da %80’inde şeker denetimi tertipli değildir. Metabolik cerrahi işte bu türlü insülin salgılanıp da kullanılamayan tip II hastalarında uygulanır. Ameliyattan yarar görecek beşerler bedeninde insülin depoları dolu olan ve insülin aktivitesi yeterli olan tip II diyabetlilerdir. Elbette her tip II diyabetliye bu ameliyat yapılmamalıdır. Bu ameliyat lakin ilaçlar, diyet ve idmanla denetim altına alınamayan şekeri olan hastalara yahut şekere bağlı komplikasyon gelişmiş tip II diyabetlilere uygulanır. Zati hayat uzunluğu diyet ve antrenmana uymak da çok zordur.

3. Diyabetin komplikasyonları nelerdir?

Diyabet, tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır. Fast food dediğimiz hazır yiyeceklerin, işlenmiş besin unsurlarının ve besinlerin içine konan hami içeren yiyeceklerin tüketiminin artmasına paralel olarak tüm dünyada tip II diyabet oranı da artmaktadır. Vakit içinde bu hastalarda önemli bir boyutta kalp ve damar hastalıkları gelişecektir. Bu kalp ve beyne giden damarlarda olabildiği üzere daha küçük ölçekli damarlarda da olabilir. Bu nedenle bu şahıslarda tekrar vakit içinde böbrek hasarına bağlı böbrek yetmezlikleri, hudut hasarına bağlı nöropatiler, el ve ayaklarda duyma kusurları ve göz hasarına görme bozuklukları görülmeye başlayacaktır.

Bu hastaların bir kısmı da tabiplerin dışarıdan verdikleri insüline bağlı olarak kilo alan hastalardır. İnsülin anabolik bir hormondur. Esasen kendilerinde var olan hormon dışında dışarıdan verilen insülinler bu hastaların kilo almalarına neden olmaktadır. Bu çok kilolara bağlı olarak da komplikasyon oranları artacak yahut uyku apnesi, teneffüs sorunları üzere ek komplikasyonlar olacaktır.

Birtakım kanser tiplerinin de diyabetli ve çok kilolu hastalarda sık görüldüğünü de unutmamak gerekir

4. Bu ameliyatlar için nasıl bir hazırlık yapılıyor?

Öncelikle hastaların ayrıntılı genel bir check-up’ı yapılıyor. Diyabet yahut öteki yandaş hastalıklar nedeniyle bedende oluşan hasarlar tespit edilmeye çalışılıyor. Kalp ve damar sistemi, böbrekler, gözler ve hudut sistemi inceleniyor. Böylelikle ameliyatın riskleri ve organ hasarlarına ne kadar tesirli olabileceği hesaplanıyor. Daha sonra pankreasın insülin depolarının durumu ve insülin aktivitesi ile insülin direnç oranları inceleniyor. Bu inceleme müddetinde şekerleri denetim altına alınmaya ve varsa öteki bozuklukları ameliyata uygun hale getirilmeye çalışılıyor. Bu hazırlıkların hepsi 2-3 gün içinde bitiriliyor.

6. Ameliyat sonrasında hayat nasıl oluyor?

Hastalar 2 yahut 3. gün sulu besinlere başlıyorlar. 4 yahut 5. gün taburcu oluyorlar. 2 – 3 hafta sulu besinlerden sonra, evvel yumuşak daha sonra da katı besinlere geçiyorlar. Midenin de büyük bir kısmını aldığımızdan evvelce az besin ile doyuyorlar. 1 yılın sonunda da olağan ölçüde yemek yiyebiliyorlar. Makul dönemlerde diyetisyen ve endokrinoloji uzmanı denetimi için hastaneye geliyorlar. Sigarayı kesmeleri ve son derece kısıtlı alkol almaları öneriliyor. Birinci 3 – 4 ay vitamin desteği muhtaçlığı olabilir. Fakat bilhassa süt ve süt eserleriyle proteinden varlıklı besinlerle beslenmeleri öneriliyor. Ameliyat tekniğinin bir sonucu olarak çok yağlı ve kalorili yemeklerden sonra hastada şiddetli diyareler olabiliyor. Bu nedenle ağır ve yağlı yemeklerden şiddetle kaçınılması tavsiye ediliyor.

7. Bu ameliyatın komplikasyonları nelerdir?

En kıymetli komplikasyonları dikiş yerlerindeki oluşabilecek açıklıklar ve kanamalardır. Epeyce az görülmelerine rağmen önemli komplikasyonlardır. Bu durumda tekrar teşebbüsler ve hatta tekrar ameliyatların yapılma zaruriliği olabilir. Bu ameliyatlar laparoskopik dediğimiz kapalı usulle yapılmaktadır. Bu komplikasyonlar sonrası açığa geçme yahut yeni ameliyatların açık olması kelam konusu olabilir. Bu ameliyatlarda diyete uyulmaz ise şiddetli diyareler görülecektir. Fakat, obezite ameliyatlarının bilakis uzun devirde vitamin eksiklikleri ve metabolik meseleler bu ameliyatta görülmezler.

Kaynak: Doktor Takvimi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.