Ortopedik Hastalıklarda PRP Tedavisi

Ortopedik Hastalıklarda PRP Tedavisi
0 39

PRP tedavisi son 10 yılda estetik cerrahi ve çene cerrahi problemlerinin çözümünde tedavi amaçlı veya tedaviyi güçlendirme, destekleme amaçlı olarak yaygın olarak kullanılmaya başlamış bir uygulama. Bu uygulama bir süredir ortopedik problemlerin çözümünde de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

PRP Nedir ve Nasıl Elde Edilir?

Platelet Rich Plasma (PRP); kanda bulunan “trombosit”ten varlıklı serum manasına gelmektedir.

Genellikle kişinin kendi kanı damar yolu ile alınır. Kan yüksek periyotlu motorlu aletler (santrifüj) içerisinde 10-15 dakika çevrildikten sonra kanın biçimli elemeanları ve serumu (plazma) 3 başka katman halinde ayrışır. En altta eritrositler (kırmızı kan hücreleri) ortada trombositler (pıhtılaşmayı sağlayan hücreler) ve en üsttede serum (plazma) yer alır. Steril şartlarda buradan trombositler bir enjektöre çekilir, bir ölçü serum (plazma) ile karıştırılarak tedavi edilecek bölgeye tekrar steril şartlarda uygulanır.

Etki Mekanizması Nasıldır?

Yaralanan, zedelenen yahut sorunlar gösteren kas, tendon ve gibisi dokuların tamirat süreci; bölgedeki pıhtılaşmış kanın içindeki trombositlerin parçalanması ile ortaya çıkan cytokinler (hücrelerin yaralanma bölgesine göçünü sağlar) ve büyüme faktörlerinin başlattığı enflamasyon ile başlar. Enflamasyon; çarpma, vurma, zedelenme sonucu oluşan şişme olarak anlaşılabilir. Düzgünleşme sürecini bu enflamasyon başlatır. Bu enflamasyonla aktive edilen ve prolifere olan progenitor hücreler dokudaki resen güzelleşmeyi başlatır. PRP enjeksiyonlarının emeli hastalıklı bölgeye trombositten güçlü bu materyeli enjekte ederek bölgede güzelleşmeyi sağlamaktır.

PRP Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Omuz döndürücü kılıf yaralanma ve sorunları, tenisçi-golfçü dirseği, aşil tendiniti, kuadriseps ve patellar tendinit, adduktor tendinit, topuk dikeni, biseps yaralanmaları üzere hastalıklarda kullanılmaktadır. Menisküs sorunlarında ve diz kireçlenme, kıkırdak lezyonlarında da kullanılmakla birlikte tesiri tartışmalıdır. Sonuçları kâfi ölçüde takviye görmese de, bu alanda da kullanılmaya devam edilmektedir.

Hastanın kendi kanının ayrıştırılarak tekrar kendi dokusuna enjeksiyonu uygulaması olduğu için allerjik tepki beklenmez. Lakin uygulama ile bölgede enflamasyon meydana geleceği için, şişme hafif ağrı üzere şikayetler beklenebilir.

Nasıl Uygulanır?

 • Hastadan damar yolu ile 30-60 mililitre venöz kan alınır.
 • Alınan kan santrifüj tüpüne konulur. 10-15 dakika santrifüjlenir.
 • Kit’e göre değişmek kaydı ile önce enjektörle serum alınır, daha sonra trombositler alınır. Az bir miktar serum trombositlerle karıştırılır.
 • Uygulama bölgesi temizlenir. Hastalıklı bölgeye materyel enjekte edilir.
 • Sonrasında özel bir önleme gerek yoktur.
 • Bu uygulama öncesi anti-enflamatuvar ilaçlar 5-7 gün kesilmeli, kortizon kullanımına ara verilmelidir.
 • Hastada uygulama bölgesinde enfeksiyon veya cilt lezyonu ile  sistemik enfeksiyon hastalığı veya vücut direncini düşüren hastalıklar ve kanama problemleri  olmamalıdır.

Sonuçlar

Moda ve yaygın bir uygulama olmasına karşılık; Yapılan yayınlarda, sonuçların lokal kortizon uygulaması ile benzeri olduğu söz edilmektedir. Bilhassa kronik tendinit üzere sorunlarda umut verici olmakla birlikte tedavi sonuçları konusunda daha fazla araştırmalara gerek duyulmaktadır. Lakin bir tedavi alternatifi olarak kullanılması, her durumda mucize sonuçlar beklenmemesi gerekir.

Central Hospital ‘de PRP Uygulanan Hastalıklar

 • Tenisçi ve golfçü dirseği
 • Aşil, kuadriseps, patellar tendinit
 • Topuk dikeni
 • Omuz rotator manşet problemleri
 • Adduktor tendinit, biseps tendiniti
 • Gibi kronik kas-tendon problemlerinde kullanılmaktadır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.