Skolyoz Nasıl Fark Edilir?

Skolyoz Nasıl Fark Edilir?
0 33

Sağlıklı bir omurgaya geriden bakıldığında tüm omurlar tıpkı doğrultuda görülür. Rastgele bir nedenle bu dizilimin bozulmasına ve olağandışı bir eğriliğin ortaya çıkmasına skolyoz ismi verilir. Ülkemizde 12–14 yaş ortası çocuklarda yapılan taramalarda omurga eğriliklerinin % 2 oranında görüldüğü saptanmıştır.

Nasıl Fark Edilir?

Skolyozun erken devirlerinde genellikle bir yakınma yoktur. Bu nedenle teşhis genellikle tesadüfen konulur. Genellikle birinci bulgu manzara bozukluğudur. Berbat duruş formu, bir omuzun başkasından üstte durması, bir tarafta barizleşen kürek kemiği çıkıntısı, elbiselerin tam olarak bedene oturmaması (kızlarda etek ya da elbise çizgilerinin asimetrik olması) birçok vakit aile yahut öğretmenleri tarafından fark edilir.

Skolyozun saptanmasında en kolay yollardan biri öne eğilme muayenesidir. Dizlerini bükmeden her iki eli ile yere değmeye çalışan öne eğilmiş çocukta kaburga çıkıntısı, kalça yahut belde asimetri olması skolyozu akla getirmelidir.

Kime Başvurmalıyım?

Skolyozdan kuşkulandığınızda tanı ve tedavisi için ortopedi ve fizik tedavi rehabilitasyon kliniklerine başvurabilirsiniz.

Skolyozun Nedenleri Nelerdir?

Skolyozun pek çok nedeni vardır, fakat %80 hastada skolyoza neden olan bir sağlık sorunu saptanamaz. %20 hastada ise yapısal bir kemik sorunu, hudut sistemi, kas hastalıkları saptanabilir yahut yapısal bir bozukluk olmadığı halde skolyoz, duruş bozuklukları, omurga kırıkları, tümörler, bacak uzunluğu eşitsizlikleri nedeniyle oluşmuş olabilir.

Skolyoz Tedavi Edilebilir mi?

Skolyoz tedavisinde gaye kozmetik olarak düzgün, istikrarlı ve ağrısız bir omurga yapısı sağlamak ve oluşabilecek ek sıkıntıları önlemektir. Erken teşhis, eğriliğin daha küçükken saptanması ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilerlemenin önüne geçilmesini sağlar. Teşhis ve tedavide her hasta ferdî olarak değerlendirilmelidir. Yani her hastanın tedavisi kendine mahsustur.

Skolyozun seyri hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir. Skolyoz ilerleyebilir, birebir derecede kalabilir yahut düzelebilir. Tedaviyi belirleyen ana faktörlerden biri, bu sürecin öngörülmesidir. Genel olarak kız cinsiyet, skolyozun küçük yaşta ortaya çıkması, iskelet olgunlaşmasının derecesi, çift eğrilikler, eğrilik açısının fazla olması, hastalığın ilerleyebileceği konusunda uyarıcı olabilir. Bu hastalar daha yakın izlenip, daha ağır tedavi alırlar. Dolayısı ile skolyozlu bir çocuk sistemli aralıklarla bahsin uzmanı bir doktor tarafından denetim edilmelidir.

Skolyoz Tedavisinde Egzersiz ve Korsenin Yeri

Antrenman skolyoz tedavisinde duruşun düzeltilmesinde, esnekliğin artırılmasında ve ruhsal olarak hastanın hastalığa olan ahengini artırmada faal olmaktadır. Buna rağmen tek başına antrenman yapmak kâfi olmayabilir. Genel olarak cerrahi tedavi gerektirecek kadar olmayan eğriliğin tedavisinde, antrenman programı ile korseleme birlikte kullanılmaktadır. Korseleme muhtaçlığı hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Eğriliğin açısı, ilerleme seviyesi, çocuğun gelişim evresine nazaran korseleme kararı verilmektedir. Tekrar, eğriliğin olduğu bölgeye nazaran farklı korse çeşitleri kullanılabilir.

Skolyoz Cerrahi Tedavisi

Korse ile ilerlemesi durdurulamayan eğriliklerde, eğriliğin 40 derece üzerinde olması durumunda eğrilik ameliyat ile düzeltilmelidir. Çocuğun yaşı, iskelet sisteminin olgunlaşma derecesi, gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi gerekliliği ameliyat kararı verilirken dikkate alınmaktadır.

Yetişkenlerde Skolyoz

Skolyoz sadece çocuklarda değil erişkinlerde de gözlenebilir. Bunların birden fazla çocukluk çağında fark edilmemiş ve erişkin çağa taşınan skolyozlardır. Ellili yaşlardan sonra ise omurgadaki yıpranma nedeni ile skolyoz görülebilmektedir. Çocukluk skolyozundan farklı olarak bu hastalarda en sık yakınma ağrıdır. Ağrı genellikle ağrı kesici ve fizik tedavi usulleri ile tedavi edilir. İskelet büyümesi durduğu için korseleme nadiren uygulanır. Bu tedavilere dirençli olgularda cerrahi tedavi gerekebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.